Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2012

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 36 15 639 14 099 133 29 907 72,9
Förlängd läroplikt 899 7 109 2 964 137 11 109 27,1
Totalt 935 22 748 17 063 270 41 016 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2012, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_004_sv.html