Tabellbilaga 5. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2011

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga individuella lärokurser) 12 830 6 050 71 18 951 44,1
Individuell lärokurs i ett ämne 2 463 3 526 22 6 011 14,0
Individuell lärokurs i 2–3 ämnen 2 446 2 833 12 5 291 12,3
Individuell lärokurs i minst fyra ämnen 5 249 5 292 111 10 652 24,8
Eleven studerar enligt verksamhetsområde 1 355 666 60 2 081 4,8
Totalt 24 343 18 367 276 42 986 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2011, Tabellbilaga 5. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_005_sv.html