Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2011

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 48 17 276 15 341 141 32 806 74,4
Förlängd läroplikt 1 047 7 067 3 026 135 11 275 25,6
Totalt 1 095 24 343 18 367 276 44 081 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2011, Tabellbilaga 3. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_003_sv.html