Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2011

Årskurser / kön
Elever med intensifierat stöd Elever med särskilt stöd Elever med intensifierat eller särskilt stöd Antalet elever i grundskolan
Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, %
Förskole-
undervisning
240 1,9 1 095 8,7 1 335 10,6 12 639
Årskurser
1–6
12 295 3,5 24 343 7,0 36 638 10,5 347 245
Årskurser
7–9
5 324 2,9 18 367 10,2 23 691 13,1 180 715
Tilläggs-
undervisning
97 7,3 276 20,7 373 28,0 1 332
Totalt 17 956 3,3 44 081 8,1 62 037 11,4 541 931
Pojkar 11 603 4,2 30 623 11,0 42 226 15,2 277 896
Flickor 6 353 2,4 13 458 5,1 19 811 7,5 264 035

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2011, Tabellbilaga 1. Grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_001_sv.html