Liitetaulukko 1. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat 2011

Vuosiluokat / sukupuoli Tehostettua tukea saaneet oppilaat Erityistä tukea saaneet oppilaat Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat Peruskoulun oppilasmäärä
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % Yhteensä Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % Yhteensä Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, %
Esiopetus 240 1,9 1 095 8,7 1 335 10,6 12 639
Vuosiluokat
1–6
12 295 3,5 24 343 7,0 36 638 10,5 347 245
Vuosiluokat 7–9 5 324 2,9 18 367 10,2 23 691 13,1 180 715
Lisäopetus 97 7,3 276 20,7 373 28,0 1 332
Yhteensä 17 956 3,3 44 081 8,1 62 037 11,4 541 931
Pojat 11 603 4,2 30 623 11,0 42 226 15,2 277 896
Tytöt 6 353 2,4 13 458 5,1 19 811 7,5 264 035

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2011, Liitetaulukko 1. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_001_fi.html