Julkaistu: 9.6.2011

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa pientä lisäystä

Kahdeksan ja puoli prosenttia peruskoululaisista eli kaikkiaan 46 700 oppilasta oli siirretty erityisopetukseen syksyllä 2010. Osuus pysyi edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Osa-aikaista erityisopetusta sai 23,3 prosenttia oppilaista eli 128 700 peruskoululaista lukuvuonna 2009–2010. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistuneiden osuus kasvoi edellislukuvuodesta puolella prosenttiyksiköllä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2010, % 1)

Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995-2010, % 1)
1) Osa-aikaisesta erityisopetuksesta on saatavissa vertailukelpoista tietoa vuosilta 2001-2009 (esimerkiksi vuosi 2009 viittaa lukuvuoteen 2009-2010). Erityisopetukseen siirrettyjen ja osa-aikaista erityisopetusta saavien määrää ei voi laskea yhteen, koska osa erityisopetukseen siirretyistä saa myös osa-aikaista erityisopetusta.

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus oppilaista oli suurin Päijät-Hämeen maakunnassa, jossa se oli 10,5 prosenttia. Vähiten erityisopetukseen siirrettyjä oli Ahvenanmaalla, 3 prosenttia oppilaista. Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden määrä oppilasmäärään verrattuna oli suurin Etelä-Savon maakunnassa, yli 27 prosenttia. Ahvenanmaalla osa-aikaista erityisopetusta ei järjestetty lainkaan.

Pojista 11,5 prosenttia ja tytöistä 5,5 prosenttia oli siirretty erityisopetukseen. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistui 27 prosenttia pojista ja 19 prosenttia tytöistä lukuvuonna 2009–2010.

Erityisopetukseen siirretyistä 30 prosenttia oli integroitu kokonaan ja 24 prosenttia osittain yleisopetuksen ryhmiin vuonna 2010. Peruskoulujen erityisryhmissä opetusta sai 32 prosenttia ja erityiskouluissa 14 prosenttia erityisopetukseen siirretyistä. Erityisopetusta järjestettiin edellisvuotista useammin yleisopetuksen ryhmissä. Sen sijaan erityiskouluissa ja erityisryhmissä opiskelevien oppilaiden määrä väheni.

Vuonna 2009 tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 18 300 oli erityisopetuksessa. Määrä on 1 800 enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisopiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista oli 6,5 prosenttia, nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 13,4 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tie_001_fi.html