Finlands officiella statistik

Energiräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nästan hälften av energiprodukterna användes inom tillverkning år 2015
5.10.2017
År 2015 uppgick användningen av energiprodukter i Finland till omkring 2 720 000 terajoule, vilket är nästan 10 procent mindre än år 2011. Inom tillverkning användes 43 procent av energiprodukterna och inom energiförsörjningen 22 procent, medan hushållens andel år 2015 var drygt 10 procent. Oljornas andel av använda energiprodukter var omkring 50 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya statistik Energiräkenskaper för åren 2011 - 2015.

Nästa offentliggörande:
26.9.2018

Beskrivning: Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö. Energiutbudet och -användningen presenteras enligt nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, energiräkenskaper, bränslen, energi.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/index_sv.html