Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på fossila bränslen och el sjunker alltjämt
17.12.2014
Priserna på fossila bränslen och el fortsatte sjunka under årets tredje kvartal. Enligt Statistikcentralens uppgifter steg däremot priserna på inhemska bränslen något jämfört med motsvarande period året innan.

Nästa offentliggörande:
19.3.2015

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela