Finlands officiella statistik

Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna sjönk under första kvartalet
8.6.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter fortsatte priserna på energiprodukter att sjunka under första kvartalet år 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Energipriserna har sjunkit särskilt på grund av att världsmarknadspriset på olja och partipriset på el på den nordiska elbörsen har gått ned. Bara priset på stenkol som används inom värmeproduktionen steg till följd av skattehöjningen i början av året.

Nästa offentliggörande:
7.9.2016

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.8.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela