Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på olja och el sjönk under första kvartalet
16.6.2015
Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk konsumentpriserna på bränslen klart under första kvartalet, vilket var en följd av nedgången av världsmarknadspriset på råolja. Också elpriset på den nordiska elbörsen visade en nedgång. Detta syntes i billigare el för företags- och samfundskunder. Skatteändringarna höjde priset på stenkol, men sänkte priset på frästorv i värmeproduktionen.

Nästa offentliggörande:
17.9.2015

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.9.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela