Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på importbränslen steg under sista kvartalet 2017
13.3.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter fortsatte priserna på importbränslen att stiga under sista kvartalet 2017. Detta återspeglade sig särskilt i högre priser på stenkol och naturgas.

Nästa offentliggörande:
12.6.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv
7.6.2017
Från och med början av år 2017 avstår man vid definieringen av statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv från fast transportavstånd.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela