Finlands officiella statistik

Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nedgången i energipriserna avtog under andra kvartalet
7.9.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter fortsatte priserna på energiprodukter att sjunka under andra kvartalet år 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Nedgången i priserna på energi fortsatte dock inte lika brant som under årets första kvartal. Jämfört med priset året innan vände elpriset på den nordiska elbörsen rentav klart uppåt för första gången på länge.

Nästa offentliggörande:
8.12.2016

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela