Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på oljeprodukter sjönk under sista kvartalet
19.3.2015
Den tydliga nedgången i importpriserna på olja bidrog till att konsumentpriserna på bränslen sjönk under årets sista kvartal. Priserna på den nordiska elbörsen var lägre än året innan, vilket gjorde att elpriset för företag och sammanslutningar sjönk. Enligt Statistikcentralen steg priserna på inhemska bränslen något från året innan.

Nästa offentliggörande:
16.6.2015

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela