Finlands officiella statistik

Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna fortsatte stiga under första kvartalet
7.6.2017
Stegringen av energipriserna som började i slutet av förra året fortsatte under första kvartalet i år. Enligt Statistikcentralens uppgifter berodde detta på skattehöjningarna i början av året, men i synnerhet på dyrare importbränslen.

Nästa offentliggörande:
7.9.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv
7.6.2017
Från och med början av år 2017 avstår man vid definieringen av statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv från fast transportavstånd.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela