Finlands officiella statistik

Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna fortsatte sjunka under sista kvartalet
9.3.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk priserna på energiprodukter under sista kvartalet år 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Ur konsumenternas synvinkel skedde den mest betydande prisnedgången i fråga om flytande bränslen. Av de bränslen som används inom värmeproduktion blev alla förutom stenkol billigare, då skatten på stenkol höjdes i början av år 2015. Mest har priserna dock sjunkit på den nordiska elbörsen, där elektriciteten i december var 41 procent billigare än året innan.

Nästa offentliggörande:
8.6.2016

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela