Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna steg under tredje kvartalet
7.12.2017
Energipriserna steg under tredje kvartalet inom nästan alla kategorier. Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk endast priserna på energitorv och skogsflis något från året innan. Till prisstegringen bidrog dyrare importbränslen samt skattehöjningarna i början av året.

Nästa offentliggörande:
13.3.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv
7.6.2017
Från och med början av år 2017 avstår man vid definieringen av statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv från fast transportavstånd.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela