Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på importbränslen sjönk och på inhemska bränslen steg år 2019
12.3.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter varierade utvecklingen av energipriserna år 2019 efter energikälla. I regel sjönk priserna på importbränslen, medan priserna på inhemska bränslen steg. Marknadspriset på el sjönk, men eftersom överföringspriserna steg och leveransskyldighetspriserna reagerade långsamt på marknadspriserna gick konsumentpriserna upp.

Nästa offentliggörande:
11.6.2020

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen
13.3.2019
Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html