Finlands officiella statistik

Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nedgången i energipriserna jämnades ut under tredje kvartalet
8.12.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter jämnades den långvariga nedgången i priserna på energiprodukter ut under tredje kvartalet år 2016. Elpriset på den nordiska elbörsen har varit klart uppåtgående sedan sommaren. Också konsumentpriserna på bränslen steg redan till nära priserna för ett år sedan.

Nästa offentliggörande:
8.3.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela