Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på importbränslen sjönk under andra kvartalet
12.9.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter sjönk priserna på importbränslen inom nästan alla energiprodukter under andra kvartalet. Börspriset på el som sjunkit från början av året fortsatte nedåt.

Nästa offentliggörande:
11.12.2019

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen
13.3.2019
Statistikföringen av oljeprodukter som hört till Olje- och biodrivmedelsbranschen rf:s (ÖBA) verksamhet upphörde i november 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html