Finlands officiella statistik

Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på importbränslen steg under sista kvartalet
8.3.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter vände priserna på importbränslen klart uppåt under sista kvartalet 2016. Detta bidrog också till att priserna på bränslen och el gick upp. I början av år 2017 höjdes energiskatterna i fråga om flera produkter.

Nästa offentliggörande:
7.6.2017

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela