Energipriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energipriserna sjönk under andra kvartalet
17.9.2015
Enligt Statistikcentralens uppgifter fortsatte priserna på energiprodukter att sjunka också under andra kvartalet. Den största nedgången visade elpriset på den nordiska elbörsen. Också priset på oljeprodukter, naturgas och torv har sjunkit betydligt från året innan. Bara priset på stenkol som används inom värmeproduktionen steg betydligt, vilket var en följd av skattehöjningar.

Nästa offentliggörande:
14.12.2015

Beskrivning: Statistiken omfattar uppgifter om energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elpris, energi, energipris, energiskatt, fjärrvärme, flis, naturgas, olja, pellets, priser, stenkol, torv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar
29.3.2011
Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/index_sv.html

Dela