Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2019, 1:a kvartalet

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion
I priserna ingår punktskatter (moms 0 %). Koldioxidskatten på naturgas och stenkol som används i samproduktionen av el och värme har halverats sedan början av år 2011. Källor: Tull, Energimyndigheten, Bioenergi rf, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, FOEX Indexes Ab

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2018, Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/02/ehi_2018_02_2018-09-12_kuv_003_sv.html