Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Viittausohje:

Tilasto: Elinolotutkimus [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.2.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/echp/kas.html

Jaa