Kuvaus

Yritysten henkilöstökoulutustutkimus tehtiin ensimmäisen kerran (CVTS1) vuonna 1994 vuotta 1993 koskien. Tutkimus toteutettiin silloin 12 Euroopan unionin jäsenmaassa, eikä Suomi osallistunut tiedonkeruuseen. Järjestyksessä toisen Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksen (CVTS2) tiedot kerättiin vuotta 1999 koskien ja kolmannen Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksen (CVTS3) tiedot vuotta 2005 koskien. CVTS3-tutkimuksen kohdejoukkona olivat vähintään 10 hengen yritykset pois lukien maa- ja metsätalous, terveys- ja sosiaalipalvelut ja koulutusala sekä julkinen hallinto. Suomessa tutkimuksen tietojen julkaisemisesta on vastannut Tilastokeskus. Lisäksi Eurostat on julkaissut useita EU-tason tietoja käsitteleviä tiedotteita ja julkaisuja. Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksen tiedonkeruu perustuu vuonna 2005 voimaan tulleeseen asetukseen.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/meta.html