Liitetaulukko 3. Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten ja koulutukseen osallistuneiden osuus koulutusmuodoittain yrityksen toimialan, päätoimialan ja kokoluokan mukaan 2015 1)

  Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus, % Osallistuneiden osuus koulutusmuodoittain
Työn ohessa opiskelu, % Työkierto, työkomennukset ym., % Konferenssit, workshopit ym., % Oppimisryhmät, laatupiirit ym., % Itse- ja etäopiskelu, verkko-opiskelu, %
Toimiala  
Mineraalien kaivu 58,4 19,3 2,2 12,3 0,3 6,3
Elintarvikkeiden valmistus 66,3 28,3 8,4 10,9 4,3 4,5
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 56,2 12,2 2,5 5,2 0,3 2,3
Paperin ja paperituotteiden valmistus 55,2 10,3 3,1 6,9 4,8 2,8
Polttoain. ja kem. tuotteiden valm. 64,3 26,2 20,5 22,9 6,7 8,3
Metallituotteiden valmistus 69,8 16,0 5,1 22,4 7,7 17,8
Koneiden ja laitteiden valmistus 49,1 10,8 2,3 7,0 6,9 16,5
Kulkuneuvojen valmistus 73,8 21,6 6,1 11,9 5,0 25,3
Puutavaran, huonekalujen valmistus 69,8 7,9 1,3 4,4 1,1 4,7
Energia-, vesi- ja jätehuolto 74,6 6,3 2,7 21,3 3,8 12,0
Rakentaminen 51,6 15,5 4,1 5,4 1,4 3,4
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 71,9 12,4 4,4 12,9 2,4 21,2
Tukkukauppa 80,9 12,3 1,2 17,6 1,7 12,7
Vähittäiskauppa 77,3 30,7 4,3 8,8 2,4 31,5
Kuljetus ja varastointi 41,3 14,0 3,0 5,4 1,2 4,1
Majoitus- ja ravitsemustoiminta 59,3 21,0 4,1 6,2 2,8 18,0
Informaatio ja viestintä 77,1 20,8 3,4 25,5 3,1 24,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 86,2 15,3 3,9 13,1 7,0 44,5
Rah. ja vak. palveleva toiminta 90,6 15,2 3,7 22,5 1,3 18,2
Muut palvelut 60,1 17,2 1,9 15,3 3,1 15,7
Päätoimiala  
Teollisuus 58,7 17,4 5,8 11,1 4,3 12,3
Palvelut 66,3 19,9 3,0 13,6 2,8 20,4
Kokoluokka  
10 - 19 henkeä 55,3 15,7 2,1 12,1 1,6 11,1
20 - 49 henkeä 62,5 11,0 2,7 8,5 1,9 6,4
50 - 249 henkeä 82,2 15,3 3,2 13,8 4,2 13,5
250 - 499 henkeä 94,4 22,9 3,9 14,3 5,9 17,1
500 - 999 henkeä 93,7 17,6 2,3 14,7 4,6 16,1
1000 henkeä tai enemmän 97,9 29,7 7,9 13,1 2,7 33,5
Kaikki 63,6 18,9 4,1 12,6 3,4 17,3
1) Muulla koulutuksella tarkoitetaan:
- suunniteltu ja ohjattu työn ohessa opiskelu
- suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen, koulutuskomennusten tai opintokäyntien avulla
- suunniteltu osallistuminen konferensseihin, workshopeihin, messuille ja luennoille
- suunniteltu osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
- suunniteltu itse ohjattu opiskelu, etäopiskelu ja verkko-opiskelu työaikana

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2015, Liitetaulukko 3. Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten ja koulutukseen osallistuneiden osuus koulutusmuodoittain yrityksen toimialan, päätoimialan ja kokoluokan mukaan 2015 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2015/01/cvts_2015_01_2017-10-18_tau_003_fi.html