Liitetaulukko 1. Koulutusta, kurssikoulutusta ja muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus ja määrä sekä henkilöstön määrä yrityksen toimialan, päätoimialan ja kokoluokan mukaan 2015 1)

  Kaikki yritykset Henkilöstö Järjestänyt kurssi- ja/tai muuta koulutusta Järjestänyt kurssikoulutusta Järjestänyt muuta koulutusta 1)
lkm lkm % lkm % lkm % lkm
Toimiala  
Mineraalien kaivu 72 3 293 74,8 54 67,6 49 58,4 42
Elintarvikkeiden valmistus 356 31 630 74,8 267 70,4 251 66,3 236
Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 101 5 089 66,7 68 52,5 53 56,2 57
Paperin ja paperituotteiden valmistus 411 24 094 73,1 300 64,4 265 55,2 227
Polttoain. ja kem. tuotteiden valm. 190 29 638 75,8 144 63,2 120 64,3 122
Metallituotteiden valmistus 440 38 914 84,3 371 76,0 334 69,8 307
Koneiden ja laitteiden valmistus 800 43 999 76,4 611 68,8 550 49,1 393
Kulkuneuvojen valmistus 896 96 928 89,8 805 86,6 776 73,8 662
Puutavaran, huonekalujen valmistus 122 14 584 80,5 98 69,9 85 69,8 85
Energia-, vesi- ja jätehuolto 292 13 241 97,4 284 97,4 284 74,6 218
Rakentaminen 2 618 100 063 82,3 2 155 81,8 2 142 51,6 1 351
Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 433 22 758 90,8 394 85,2 369 71,9 312
Tukkukauppa 1 272 53 096 90,2 1 148 73,1 930 80,9 1 029
Vähittäiskauppa 1 672 124 531 84,5 1 412 75,4 1 261 77,3 1 292
Kuljetus ja varastointi 881 39 902 62,2 548 51,6 455 41,3 364
Majoitus- ja ravitsemustoiminta 1 341 87 987 84,5 1 133 82,6 1 108 59,3 795
Informaatio ja viestintä 925 78 520 93,3 863 86,7 802 77,1 713
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 283 22 546 96,8 274 93,6 265 86,2 244
Rah. ja vak. palveleva toiminta 89 6 815 90,6 81 81,2 72 90,6 81
Muut palvelut 4 165 211 403 82,1 3 419 81,1 3 378 60,1 2 504
Päätoimiala  
Teollisuus 6 298 401 472 81,9 5 156 78,0 4 910 58,7 3 699
Palvelut 11 062 647 559 83,8 9 271 78,1 8 639 66,3 7 333
Kokoluokka  
10 - 19 henkeä 7 659 106 463 73,2 5 607 67,7 5 183 55,3 4 235
20 - 49 henkeä 6 339 194 345 88,3 5 596 83,3 5 281 62,5 3 961
50 - 249 henkeä 2 779 277 910 95,4 2 653 90,6 2 517 82,2 2 285
250 - 499 henkeä 299 106 847 99,4 297 99,0 296 94,4 282
500 - 999 henkeä 170 117 256 94,3 161 94,3 161 93,7 160
1000 henkeä tai enemmän 113 246 210 100,0 113 98,5 111 97,9 110
Kaikki 17 359 1 049 031 83,1 14 427 78,0 13 549 63,6 11 032
1) Muulla koulutuksella tarkoitetaan:
- suunniteltu ja ohjattu työn ohessa opiskelu
- suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen, koulutuskomennusten tai opintokäyntien avulla
- suunniteltu osallistuminen konferensseihin, workshopeihin, messuille ja luennoille
- suunniteltu osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
- suunniteltu itse ohjattu opiskelu, etäopiskelu ja verkko-opiskelu työaikana

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 18.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2015, Liitetaulukko 1. Koulutusta, kurssikoulutusta ja muuta koulutusta järjestäneiden yritysten osuus ja määrä sekä henkilöstön määrä yrityksen toimialan, päätoimialan ja kokoluokan mukaan 2015 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/cvts/2015/01/cvts_2015_01_2017-10-18_tau_001_fi.html