Julkaistu: 14.12.2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2011 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 25 prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, ranskaa 17 prosenttia, espanjaa 16 prosenttia ja venäjää 7 prosenttia. Muita vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät neljään prosenttiin tai sen alle. Osuudet vaihtelevat suuresti sukupuolten välillä useissa kielissä.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2011

Opiskeltu kieli Pakolliset A-kielet Pakollinen kieli B1 Valinnainen kieli B2, vähintään 6 kurssia Valinnainen kieli B3, vähintään 6 kurssia Valinnainen kieli, alle 6 kurssia Yhteensä Osuus lukion koko oppimäärän suorittaneista, %
Englanti 30 591 19 1 5 5 30 621 99,6
Ruotsi 2 536 25 636 0 11 157 28 340 92,2
Suomi 1 983 27 0 34 11 2 055 6,7
Ranska 584 19 874 1 147 2 517 5 141 16,7
Saksa 1 637 28 1 404 1 503 3 060 7 632 24,8
Venäjä 172 0 50 612 1 388 2 222 7,2
Saame 2 - 1 1 6 10 0,0
Latina 0 - 11 57 426 494 1,6
Espanja 52 - 76 1 653 3 048 4 829 15,7
Italia 0 - 2 192 868 1 062 3,5
Muu kieli 0 0 0 3 394 397 1,3

Lukio-opintonsa päättäneet olivat opiskelleet englantia, ruotsia ja suomea pääasiassa pakollisena kielenä. Saksaa, ranskaa, espanjaa, venäjää ja muita vieraita kieliä oli opiskeltu pääasiassa valinnaisena kielenä. Lukion koko oppimäärän suoritti keväällä 2011 yhteensä 30 751 opiskelijaa, joista miehiä oli 13 048 ja naisia 17 703.

Keväällä 2011 lukion koko oppimäärän suorittaneista 41 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiikkaa. Naisista pitkän matematiikan oli valinnut 34 prosenttia, miehistä 52 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (221,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2011/01/ava_2011_01_2011-12-14_tie_001_fi.html