Liitetaulukko 2. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2010, tytöt

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 tytöistä, % Osuus vuosiluokkien 7-9 tytöistä, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 106 634 6 749 - - 113 383 67,4 -
Ruotsi 1 503 6 995 - - 8 498 5,0 -
Suomi 6 876 529 - - 7 405 4,4 -
Ranska 1 312 2 691 - - 4 003 2,4 -
Saksa 1 668 4 924 - - 6 592 3,9 -
Venäjä 485 481 - - 966 0,6 -
Saame 0 130 - - 130 0,1 -
Muu kieli 136 318 - - 454 0,3 -
Vuosiluokat 7-9 Englanti 83 173 7 258 169 58 90 658 - 99,4
Ruotsi 1 019 7 323 75 798 4 84 144 - 92,3
Suomi 4 875 542 111 1 5 529 - 6,1
Ranska 746 2 418 159 4 403 7 726 - 8,5
Saksa 932 5 222 217 5 106 11 477 - 12,6
Venäjä 324 196 - 1 075 1 595 - 1,7
Saame 2 21 - 5 28 - 0,0
Latina 0 0 - 205 205 - 0,2
Muu kieli 10 151 - 1 603 1 764 - 1,9

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2010, Liitetaulukko 2. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2010, tytöt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2010/02/ava_2010_02_2011-05-25_tau_002_fi.html