Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2010, pojat

  Yhteinen kieli A1 Vapaaehtoinen kieli A2 Yhteinen kieli B1 Valinnainen kieli B2 Yhteensä Osuus vuosiluokkien 1-6 pojista, % Osuus vuosiluokkien 7-9 pojista, %
Vuosiluokat Opiskeltu kieli              
Vuosiluokat 1-6 Englanti 111 824 6 616 - - 118 440 66,8 -
Ruotsi 1 416 5 630 - - 7 046 4,0 -
Suomi 7 140 557 - - 7 697 4,3 -
Ranska 852 1 748 - - 2 600 1,5 -
Saksa 1 408 4 118 - - 5 526 3,1 -
Venäjä 358 329 - - 687 0,4 -
Saame 1 80 - - 81 0,0 -
Muu kieli 117 308 - - 425 0,2 -
Vuosiluokat 7-9 Englanti 87 172 6 994 141 42 94 349 - 99,1
Ruotsi 837 5 463 80 949 3 87 252 - 91,7
Suomi 5 196 516 98 1 5 811 - 6,1
Ranska 488 1 271 70 1 493 3 322 - 3,5
Saksa 727 3 816 174 3 407 8 124 - 8,5
Venäjä 194 135 - 631 960 - 1,0
Saame 1 13 - 1 15 - 0,0
Latina 0 0 - 137 137 - 0,1
Muu kieli 17 118 - 664 799 - 0,8

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2010, Liitetaulukko 1. Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2010, pojat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2010/02/ava_2010_02_2011-05-25_tau_001_fi.html