Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2010, kvinnor

Studerad språk Obligatoriska A-språk Obligatoriskt språk B1 Valfritt språk B2, minst 6 kurser Valfritt språk B3, minst 6 kurser Valfritt språk, färre än 6 kurser Totalt Andel av kvinnor som fullgjort gymnasiets hela lärokurs, %
Engelska 17 667 18 11 0 0 17 696 99,0
Svenska 1 714 14 570 3 5 27 16 319 91,3
Finska 1 158 34 0 19 1 1 212 6,8
Franska 461 6 743 1 121 1 890 4 221 23,6
Tyska 1 190 5 1 005 1 065 1 847 5 112 28,6
Ryska 122 4 34 447 805 1 412 7,9
Samiska 3 - 3 3 8 17 0,1
Latin 0 - 15 57 295 367 2,1
Spanska 9 - 38 1 183 2 006 3 236 18,1
Italienska 0 - 11 198 610 819 4,6
Annat språk 0 - 1 11 211 223 1,2

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Maija Sikanen (09) 1734 2292, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ämnesval [e-publikation].
ISSN=1799-1048. Ämnesval bland studerande som avslutat gymnasieutbildning 2010, Tabellbilaga 2. Språkval bland studerande som fullgjort gymnasiets hela lärokurs 2010, kvinnor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ava/2010/01/ava_2010_01_2010-12-14_tau_002_sv.html