Lukion koko oppimäärän suorittaneiden miesten kielivalinnat 2009

Kieli Pakolliset kielet Valinnaiset kielet Yhteensä Osuus lukion
koko oppimäärän
suorittaneista
%1)
A-kieli B1-kieli Vähintään 6 kurssia Alle 6 kurssia
B2-kieli B3-kieli
Englanti 13 164 8 2 4 - 13 178 99,7
Ruotsi 909 11 215 - 3 19 12 146 91,9
Suomi 847 - - 26 1 874 6,6
Ranska 232 10 179 208 544 1 173 8,9
Saksa 663 14 519 605 1 302 3 103 23,5
Venäjä 91 - 20 175 392 678 5,1
Saame - - - 2 4 6 0,0
Latina - - 15 50 171 236 1,8
Espanja 3 - 17 257 619 896 6,8
Italia - - 3 42 220 265 2,0
Muu kieli - - - 11 106 117 0,9
1) Lukion koko oppimäärän keväällä 2009 suorittaneiden miesten määrä oli 13 218.

Päivitetty 11.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2009, Lukion koko oppimäärän suorittaneiden miesten kielivalinnat 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2009/01/ava_2009_01_2009-12-11_tau_001.html