Lukion koko oppimäärän suorittaneiden naisten kielivalinnat 2008

Kieli Pakolliset kielet Valinnaiset kielet Yhteensä Osuus lukion
koko oppimäärän
suorittaneista
%1)
Vähintään 6 kurssia Alle 6 kurssia
A-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli
Englanti 17 806 41 1 1 - 17 849 99,0
Ruotsi 1 555 15 026 2 3 10 16 596 92,1
Suomi 1 153 - - 12 1 1 166 6,5
Ranska 509 10 1 012 1 116 1 882 4 529 25,1
Saksa 1 485 16 1 349 1 267 1 774 5 891 32,7
Venäjä 136 1 53 342 593 1 125 6,2
Saame 1 - 3 1 2 7 0,0
Latina - - 13 47 390 450 2,5
Espanja 7 - 31 962 1 640 2 640 14,6
Italia - - 3 224 791 1 018 5,6
Muu kieli - - - 1 203 204 1,1
1) Lukion koko oppimäärän keväällä 2008 suorittaneiden naisten määrä oli 18 027.

Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2008, Lukion koko oppimäärän suorittaneiden naisten kielivalinnat 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2008/01/ava_2008_01_2008-12-12_tau_002.html