Julkaistu: 12.12.2006

Lukiokoulutuksen päättäneiden kielivalinnat 2006

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2006 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 35 prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, ranskaa 20 prosenttia, espanjaa 10 prosenttia ja venäjää 6 prosenttia. Muita harvinaisempia vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät neljään prosenttiin tai sen alle.

Lukio-opintonsa päättäneet olivat opiskelleet englantia, ruotsia ja suomea pääasiassa pakollisena kielenä. Saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja muita vieraita kieliä oli opiskeltu pääasiassa valinnaisena kielenä. Lukion koko oppimäärän suoritti keväällä 2006 yhteensä 31 709 opiskelijaa.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2006

Kieli Pakolliset kielet Valinnaiset kielet
A-kieli B1-kieli Vähintään 6 kurssia Alle 6 kurssia Yhteensä Osuus lukion
koko oppimäärän
suorittaneista
% 1)
B2-kieli B3-kieli
Englanti 31 477 34 19 9 12 31 551 99,5
Ruotsi 2 431 26 764 2 2 116 29 315 92,5
Suomi 1 986 - - 35 3 2 024 6,4
Ranska 740 31 1 492 1 700 2 277 6 240 19,7
Saksa 2 828 57 2 901 2 349 3 082 11 217 35,4
Venäjä 206 - 80 564 915 1 765 5,6
Saame 1 - 5 7 3 16 0,1
Latina - - 33 156 1 000 1 189 3,8
Espanja 3 - 41 1 272 1 935 3 251 10,3
Italia 1 - 1 318 1 028 1 348 4,3
Muu kieli - - - 12 368 380 1,2
1) Lukion koko oppimäärän keväällä 2006 suorittaneiden määrä oli 31 709.

Lähde: Koulutustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 12.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2006/ava_2006_2006-12-12_tie_001.html