Julkaistu: 28.2.2006

Lukiokoulutuksen päättäneiden kielivalinnat 2005

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2005 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 38 prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, ranskaa 19 prosenttia, espanjaa 9 prosenttia ja venäjää 5 prosenttia. Muita harvinaisempia vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät neljään prosenttiin tai sen alle.

Lukio-opintonsa päättäneet olivat opiskelleet englantia, ruotsia ja suomea pääasiassa pakollisena kielenä. Saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa ja muita vieraita kieliä oli opiskeltu pääasiassa valinnaisena kielenä. Lukion koko oppimäärän suoritti keväällä 2005 yhteensä 33 064 opiskelijaa.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2005

Kieli Pakolliset kielet Valinnaiset kielet
Vähintään 6 kurssia
Alle
6 kurssia
Yhteensä Osuus lukion
koko oppimäärän
suorittaneista
% 1)
A-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli
Englanti 32 858 60 38 5 10 32 971 99,7
Ruotsi 2 304 28 466 6 1 34 30 811 93,2
Suomi 1 875 10 - 45 4 1 934 5,8
Ranska 769 29 1 462 1 834 2 299 6 393 19,3
Saksa 3 393 28 3 237 2 641 3 225 12 524 37,9
Venäjä 221 - 82 464 977 1 744 5,3
Saame 2 - 4 2 3 11 0,0
Latina - - 54 144 1 031 1 229 3,7
Espanja 1 - 17 1 181 1 900 3 099 9,4
Italia - - 1 313 1 041 1 355 4,1
Muu kieli - - 4 8 265 277 0,8
1) Lukion koko oppimäärän keväällä 2005 suorittaneiden määrä oli 33 064.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Sikanen (09) 1734 2292, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 28.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2005/ava_2005_2006-02-28_tie_001.html