Återkommande enkät om bilhandeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Detalj- och partihandel av motorfordon är nästan lika stora inom bilhandeln
25.4.2012
Enligt Statistikcentralen utgjorde detaljhandel med motorfordon 37,1 procent och partihandel med motorfordon 36,1 procent av omsättningen för produkter inom bilhandeln på nästan 14,5 miljarder euro år 2010. Omsättningen inom bilhandeln var totalt nästan 15,3 miljarder euro, inkl. övrig detalj- och partihandel samt omsättning från övriga funktioner. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utgjorde 7,9 procent, medan partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utgjorde 10,9 procent. Underhåll och reparation utgjorde 8 procent av omsättningen för produkter inom bilhandeln.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2016.

Beskrivning: En utredning av bilhandeln produceras med fasta intervaller som en enkät riktad till företagen. Enkäten omfattar handel med motorfordon, reparation och service av motorfordon samt detaljhandel med drivmedel. De företag som ingår i undersökningen väljs på så sätt att företag av olika storlek ingår. De svar som man fått av företagen i urvalet upphöjs till att motsvara uppgifterna för företagen i hela urvalsramen efter näringsgren och CPA-klass. Uppgifterna gäller omsättningen för bilhandeln efter produkt. Enkäten som genomförs år 2006 gäller år 2005. Den följande enkäten gäller år 2010.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, bränslen, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, motorfordon, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Återkommande enkät om bilhandeln [e-publikation].
ISSN=2242-8038. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.8.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/auma/index_sv.html

Dela