Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Autokaupan tuotekäyttäytyminen eri toimialoilla 2010

Autokaupan määrävuosiselvitykset kerätään voimassa olevan EU:n rakennetilastoja koskevan asetuksen (295/2008) mukaisesti ja tuoteluokituksen CPA mukaan. Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa eivät ole tilastoitavissa erikseen, sillä moottoripyörien kauppaan on sisällytetty moottoripyörien osien ja varusteiden kauppaa. Moottoripyörien osien ja varusteiden kauppa tuoteryhmän kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin pieni osa moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden kaupasta. Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- tai vähittäiskauppaa esiintyy jonkin verran kaikilla autokaupan toimialoilla ja niiden toimialoittainen tuotekäyttäytyminen esitetään kuvissa prosentteina toimialan liikevaihdosta ja lisäksi taulukoissa miljoonina euroina ja prosenttiosuuksina. Taulukoissa näkyy myös cpa-luokkien yhdistämiset tuotekokonaisuuksiksi. Kuvissa ja taulukoissa on huomioitu pelkästään liikevaihto autokaupasta poislukien muu tukku- ja vähittäiskauppa sekä liikevaihto muista toiminnoista.

Kuvio 1. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4511

 Kuvio 1. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4511
Toimiala 4511 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa

Toimialalla 4511 käytiin moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppaa lähes saman verran. Huolto- ja korjauspalveluita toimialalla oli 4 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäis- ja tukkukaupan osuus liikevaihdosta oli yhteensä vajaa 7 prosenttia 2010.

Taulukko 1. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4511

Tuotteet CPA Toimiala 4511 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa
Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuudet
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45111, 45401, 45404 4 597,4 44,7
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45112, 45113, 45192, 45193, 45402, 45403 4 590,3 44,6
Huolto- ja korjauspalvelut 45201, 45405 407,3 4,0
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 45311 375,5 3,6
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 45321, 45322 320,4 3,1

Kuvio 2. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4519

Kuvio 2. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4519
  Toimiala 4519 Muiden moottoriajoneuvojen myynti

Toimialalla 4519 käytiin kauppaa lähes yhtä paljon henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskaupan osalta. Eroa oli vain 4 prosenttiyksikköä. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäis- ja tukkukaupan osuus toimialan liikevaihdosta oli yhteensä yli 14 prosenttia. Huolto- ja korjauspalvelut olivat alle yhden prosentin toimialan liikevaihdosta 2010.

Taulukko 2. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4519

Tuotteet CPA   Toimiala 4519 Muiden moottoriajoneuvojen myynti
Liikevaihto miloonaa euroa Prosenttiosuudet
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45111, 45191 226,1 44,4
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45112, 45113, 45192, 45193 205,1 40,3
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 45321, 45322 48,0 9,4
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 45311, 45312 25,6 5,0
Huolto- ja korjauspalvelut 45201 4,3 0,8

Kuvio 3. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4520

Kuvio 3. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4520
  Toimiala 4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)

Toimialalla 4520 henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäis- ja tukkukaupan osuus oli toimialan liikevaihdosta yhteensä yli 43 prosenttia. Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspalvelut olivat 35 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukku- ja vähittäiskauppa ylsivät lähes 22 prosenttiin. Toimialan liikevaihdosta oli vajaa puolet henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppaa vuonna 2010.

Taulukko 3. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4520

Tuotteet CPA   Toimiala 4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuus
Huolto- ja korjauspalvelut 45201 680,5 35,0
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45112, 45113, 45192 489,9 25,2
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45111 357,3 18,4
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 45311, 45312 284,0 14,6
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 45321, 45322 133,9 6,9

Kuvio 4. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4531

Kuvio 4. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4531
  Toimiala 4531 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa

Toimialalla 4531 henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäis- ja tukkukaupan osuus toimialan liikevaihdosta oli yhteensä ainoastaan alle yhden prosentin. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukku- ja vähittäiskauppa oli yhteensä yli 98 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Huolto- ja korjauspalveluiden osuus oli alle yhden prosentin vuonna 2010.

Taulukko 4. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4531

Tuotteet CPA   Toimiala 4531 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuudet
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 45311, 45312 707,2 97,6
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 45321, 45322 6,8 0,9
Huolto- ja korjauspalvelut 45201, 45405 4,8 0,7
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45402 4,7 0,6
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45401 1,3 0,2

Kuvio 5. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4532

Kuvio 5. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4532

Toimialalla 4532 henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäis- ja tukkukaupan osuus toimialan liikevaihdosta oli yhteensä yli kahdeksan prosenttia. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäis- ja tukkukauppa oli yhteensä yli 85 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Huolto- ja korjauspalveluiden osuus oli yli kuusi prosenttia vuonna 2010.

Taulukko 5. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4532

Tuotteet CPA   Toimiala 4532 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa
Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuudet
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 45321, 45322 625,9 67,7
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 45311 162,2 17,6
Huolto- ja korjauspalvelut 45201, 45405 59,5 6,4
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45112, 45113, 45402, 45403 53,7 5,8
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45401, 45404 23,2 2,5

Kuvio 6. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4540

Kuvio 6. Autokaupan tuotteiden liikevaihdon prosenttiosuudet toimialalla 4540
 Toimiala 4540 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus

Toimialalla 4540 moottoriajoneuvojen tukkukaupan osuus oli kokonaisuudessaan moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden tukkukauppaa. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan osuudessa oli lähes neljä viidesosaa moottoripyörien ja niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppaa, loput olivat muiden moottoriajoneuvojen kauppaa. Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukaupan osuus oli yli 22 prosenttia ja niiden vähittäiskaupan osuus oli vajaa kolme prosenttia toimialan liikevaihdosta. Huolto- ja korjauspalveluiden osuus oli yli 10 prosenttia toimialan liikevaihdosta vuonna 2010.

Taulukko 6. Autokaupan tuotteiden liikevaihto miljoonaa euroa ja prosenttiosuudet toimialalla 4540

Tuotteet CPA   Toimiala 4540 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
Liikevaihto miljoonaa euroa Prosenttiosuudet
Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 45401 30,2 32,4
Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 45192, 45193, 45402, 45403 30,0 32,2
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa 45311, 45312 20,7 22,3
Huolto- ja korjauspalvelut 45201, 45405 9,7 10,4
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa 45321 2,5 2,7

Lähde: Autokaupan määrävuosiselvitys 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen 09 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Tilasto: Autokaupan määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-802X. 2010, Autokaupan tuotekäyttäytyminen eri toimialoilla 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/auma/2010/auma_2010_2012-04-25_kat_001_fi.html