Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 11.5.2007

Detaljhandel med motorfordon den största produktgruppen inom bilhandeln 2005

Korrigerad 11.5.2007 kl 16.00 1)

Hela omsättningen för bilhandeln, inkl. övrig parti- och detaljhandel, var år 2005 drygt 18,9 miljarder euro. Näringsgrenarna inom bilhandeln stod för drygt 17,8 miljarder euro, dvs. 93,9 procent av omsättningen. När det gäller omsättningen inom bilhandeln utgjorde detaljhandel med motorfordon 42,8 procent och partihandel med motorfordon 28,4 procent. Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon var den tredje största produktgruppen med en andel på 8,3 procent och partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon den fjärde största gruppen 1) med 6,7 procent.

Procentandelar (%) för omsättningen inom bilhandeln efter produkt inom näringsgrenarna 5010-5050

Exkl. övrig parti- och detaljhandel

Procentandelar (%) för omsättningen inom bilhandeln efter produkt inom näringsgrenarna 5010-5050

cpa Produkter Näringsgrenar
5010-5050
50102 Detaljhandel med motorfordon 42,8
50101 Partihandel med motorfordon 28,4
50302 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 8,3
50301 Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 6,7
50501 Detaljhandel med drivmedel 5,3
50201 Underhåll och reparation av personbilar 4,3
50202  Underhåll och reparation av andra motorfordon 2,1
50103, 50230, 50303, 50401, 50402, 50403, 50404 Övriga produkter 2,1
Exkl. övrig parti- och detaljhandel

1) Siffrorna är oförändrade. Korrigeringen gäller storleksordningen av näringsgrenarna.

Källa: Återkommande enkät om bilhandeln 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, Aija Tiainen (09) 1734 3674

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi (09) 1734 2257


Senast uppdaterad 11.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Återkommande enkät om bilhandeln [e-publikation].
ISSN=2242-8038. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/auma/2005/auma_2005_2007-05-11_tie_001_sv.html