Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 21.9.2007

Tehtyjen työtuntien määrä on laskenut tasaisesti vuosina 1995-2005*

Euroopan tilinpitojärjestelmän (ETK 95) mukainen aluetilinpidon aikasarja on valmistunut tehtyjen työtuntien osalta vuosille 1995-2005*. Tiedot julkaistaan ensimmäistä kertaa.

Tehtyjen työtuntien määrä työllistä kohden väheni tasaisesti maakunnissa vuosina 1995-2005 koko maan tavoin. Vuonna 2005 eniten työtunteja työllistä kohden tehtiin Kainuun, Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa. Vähiten työtunteja työllistä kohden tehtiin puolestaan Uudellamaalla.

Eroja selittävät muun muassa palkansaajien ja yrittäjien suhteelliset erot alueilla. Esimerkiksi vuonna 2005 Uudellamaalla yrittäjien osuus kaikista työllisistä oli noin 7 prosenttia, kun taas Etelä-Pohjanmaalla yrittäjiä kaikista työllisistä oli 21 prosenttia. Koko maassa yrittäjät työskentelivät vuodessa keskimäärin 2 430 tuntia, kun taas palkansaajien keskimääräiset työtunnit jäivät noin 1 620 tuntiin.

Toinen alueellisia eroja selittävä tekijä on tuotantorakenteen vaihtelu alueittain. Teollisuuden ja palveluiden toimialoilla työskennellään keskimäärin vähemmän kuin maa-, metsä- ja kalatalouden sekä rakentamisen toimialoilla.

13.4.2007 julkistettua tuotannon ja työllisyyden aluetilien aikasarjaa 1975-2004 koskevat tiedot on korjattu tuoteverojen, tuotantotukipalkkioiden ja bruttokansantuote markkinahintaan osalta.

Tehdyt työtunnit työllistä kohden suuralueittain 1995-2005*.

Lähde: Aluetilinpito 1975-2005* 21.9.2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha-Pekka Konttinen (09) 1734 2706, Erkki Niemi (09) 1734 3313, Kari Ritvanen (09) 1734 3361, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kartat
Laatuselosteet

Päivitetty 21.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon ja työllisyyden aluetilit [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atutyo/2005/atutyo_2005_2007-09-21_tie_001.html