Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Undersökning om lediga arbetsplatser 2019, 2:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 2:a kvartalet

2011
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer