Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.9.2013

Teollisuuden jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuuden (C) jalostusarvo vuonna 2012 laski 5 prosenttia edellisvuodesta. Kaivostoiminnan ja louhinnan (B) jalostusarvo putosi 52 prosenttia, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa (D) laskua oli 8 prosenttia. Vesi- ja jätehuollon (E) jalostusarvo kasvoi 6 prosenttia.

Jalostusarvon muutos vuonna 2012*

Jalostusarvon muutos vuonna 2012*
* ennakkotieto

Teollisuuden toimialoista heikoiten kehittyi sähkö- ja elektroniikkateollisuus, jossa jalostusarvon pudotus oli 60 prosenttia. Toimialoista eniten jalostusarvoaan kasvatti kemianteollisuus, jossa kasvua oli 15 prosenttia. Koko teollisuuden (BCDE) henkilöstökulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Käyttöomaisuuden investoinnit kasvoivat 10 prosenttia vuotta aiemmasta.

Jalostusarvon kehityksessä oli myös alueiden erilaisesta tuotantorakenteesta johtuvia huomattavia eroja. Eniten jalostusarvo laski Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näissä kaikissa laskua edellisvuodesta oli yli 20 prosenttia. Parhaiten menestyivät Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Savo, joissa kaikissa jalostusarvo nousi yli 20 prosenttia vuotta aiemmasta.


Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2012, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 09 1734 3668, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2012/atoi_2012_2013-09-26_tie_001_fi.html