Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.9.2012

Teollisuuden jalostusarvo laski 4 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuuden (C) jalostusarvo vuonna 2011 laski 4 prosenttia edellisvuodesta. Kaivostoiminnan ja louhinnan jalostusarvo kasvoi 105 prosenttia. Sähkö-, kaasu- ja lämpohuollon jalostusarvo kasvoi 6 prosenttia. Vesi- ja jätehuollon jalostusarvo laski 6 prosenttia.

Jalostusarvon muutos vuonna 2011*

Jalostusarvon muutos vuonna 2011*

*ennakkotieto

Jalostusarvon kehitys edellisvuodesta vaihteli teollisuuden päätoimialojen välillä. Jalostusarvon lasku oli voimakkainta sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä metsäteollisuudessa. Jalostusarvo kasvoi eniten metallien jalostuksessa sekä tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa. Koko teollisuuden (BCDE) henkilöstökulut kasvoivat 5 prosenttia. Käyttöomaisuuden investoinnit koko teollisuudessa lisääntyivät 2 prosenttia vuotta aiemmasta.


Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2011, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio (09) 1734 3668, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2011/atoi_2011_2012-09-27_tie_001_fi.html