Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 21.9.2011

Teollisuuden jalostusarvo kasvoi 17,5 prosenttia vuonna 2010

Teollisuuden (C) tuotannon arvo kasvoi 17,5 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan jalostusarvolla mitattuna vuonna 2010. Kaivostoiminnan ja louhinnan jalostusarvo kasvoi lähes 15 prosenttia. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon jalostusarvo lisääntyi vajaat 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Vesihuollon, viemäri- ja jätevesihuollon, jätehuollon ja muun ympäristön puhtaanapidon jalostusarvo kohosi yli 24 prosenttia. Koko teollisuuden palkatun henkilöstön palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut yhteensä vähenivät lähes prosentin edellisvuodesta. Käyttöomaisuuden investoinnit supistuivat koko teollisuudessa lähes 9 prosenttia vuonna 2010.

Jalostusarvon muutos vuonna 2010*, % (TOL 2008)

Jalostusarvon muutos vuonna 2010*, % (TOL 2008)
*ennakkotieto

Teollisuuden jalostusarvo kasvoi lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten jalostusarvo kohosi metallien jalostuksessa, metsäteollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Myös muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen, tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden, elintarviketeollisuuden sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jalostusarvot kasvoivat. Huonekalujen valmistuksen sekä painamisen ja tallenteiden jäljentämisen tuotannon jalostusarvot sen sijaan supistuivat edellisvuoteen verrattuna.


Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2010, ennakko. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen (09) 1734 3259, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 279,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.09.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2010/atoi_2010_2011-09-21_tie_001_fi.html