Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 3.3.2011

Teollisuuden jalostusarvosta yli 49 prosenttia muodostui neljässä maakunnassa vuonna 2009

Teollisuustuotanto (C) oli Tilastokeskuksen mukaan edelleen alueellisesti keskittynyttä vuonna 2009. Neljän eniten teollistuneen maakunnan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteenlaskettu osuus koko maan tuotannon jalostusarvosta teollisuudessa oli 49,4 prosenttia, kun se vuonna 2008 oli 51,3 prosenttia. Näiden maakuntien yhteenlaskettu osuus koko maan teollisuuden jalostusarvosta supistui edellisvuodesta 1,9 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2009 jalostusarvon osuus koko maan tuotannon jalostusarvosta kasvoi eniten Pohjanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Itä-Uudenmaan maakunnissa. Pohjanmaalla suurin osa jalostusarvosta muodostui kone- ja metallituoteteollisuudesta. Kone- ja metallituoteteollisuus on suurin toimiala myös Satakunnassa. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä kemianteollisuus ovat suurimmat toimialat Varsinais-Suomessa. Itä-Uudenmaan maakunnassa suurin osa tuotannon jalostusarvosta kertyi kemianteollisuudesta. Jalostusarvon osuus koko maan teollisuuden jalostusarvosta pieneni sen sijaan eniten Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.

Maakuntien jalostusarvo ja jalostusarvo-osuus koko maan jalostusarvosta teollisuudessa (C) 2008 ja 2009

  Tuotannon jalostusarvo, 1000 euroa Osuus koko maan jalostusarvosta, % Muutos 08/09
2009 2008 2009 2008 %-yksikköä
KOKO MAA 22 315 756 32 059 188 100,0 100,0 .
Uusimaa 3 940 946 6 328 548 17,7 19,7 -2,1
Varsinais-Suomi 2 711 940 3 662 253 12,2 11,4 0,7
Pirkanmaa 2 666 129 3 793 455 11,9 11,8 0,1
Pohjois-Pohjanmaa 1 702 975 2 646 333 7,6 8,3 -0,6
Pohjanmaa 1 542 716 1 687 512 6,9 5,3 1,6
Satakunta 1 398 244 1 608 092 6,3 5,0 1,2
Keski-Suomi 1 273 854 1 740 815 5,7 5,4 0,3
Itä-Uusimaa 967 204 1 171 986 4,3 3,7 0,7
Etelä-Pohjanmaa 822 775 1 079 746 3,7 3,4 0,3
Päijät-Häme 792 762 1 191 240 3,6 3,7 -0,2
Kymenlaakso 724 238 1 041 761 3,2 3,2 0,0
Etelä-Karjala 723 390 1 006 051 3,2 3,1 0,1
Pohjois-Savo 655 498 1 038 182 2,9 3,2 -0,3
Kanta-Häme 591 980 899 884 2,7 2,8 -0,2
Pohjois-Karjala 491 146 633 831 2,2 2,0 0,2
Lappi 435 629 765 406 2,0 2,4 -0,4
Keski-Pohjanmaa 354 715 500 985 1,6 1,6 0,0
Etelä-Savo 346 034 502 133 1,6 1,6 0,0
Kainuu 111 831 185 830 0,5 0,6 -0,1
Ahvenanmaa - Åland 59 173 58 465 0,3 0,2 0,1

Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen (09) 1734 3259, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (16 sivua 323,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 3.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2009/atoi_2009_2011-03-03_tie_002_fi.html