Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.3.2010

Yli puolet teollisuuden jalostusarvosta syntyy neljässä maakunnassa

Teollisuustuotanto (C) oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 edelleen alueellisesti keskittynyttä. Neljän eniten teollistuneen maakunnan, Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan yhteenlaskettu osuus koko maan tuotannon jalostusarvosta teollisuudessa oli 53,4 prosenttia, kun se vuonna 2007 oli 54,1 prosenttia. Näiden maakuntien yhteenlaskettu osuus koko maan teollisuuden jalostusarvosta supistui vuodesta 2007 vuoteen 2008 verrattuna 0,7 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2008 jalostusarvon osuus koko maan tuotannon jalostusarvosta kasvoi eniten Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Pohjanmaalla suurin osa jalostusarvosta muodostuu kone- ja metallituoteteollisuudesta. Kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus sekä metsäteollisuus ovat taas suurimmat toimialat Pirkanmaalla. Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa suurin osa tuotannon jalostusarvosta syntyy kone- ja metallituoteteollisuudesta. Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus ovat suurimmat toimialat Kanta-Hämeessä. Jalostusarvon osuus koko maan teollisuuden jalostusarvosta sen sijaan pieneni eniten Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa.

Maakuntien jalostusarvo ja jalostusarvo-osuus koko maan jalostusarvosta teollisuudessa (C) vuosina 2007 ja 2008

  Tuotannon jalostusarvo,
1000 euroa
Osuus koko maan
jalostusarvosta, %
Muutos 07/08
2008 2007 2008 2007 %-yksikköä
KOKO MAA 31 811 720 35 685 670 100,0 100,0 .
Uusimaa 6 472 754 7 437 160 20,3 20,8 -0,5
Pirkanmaa 3 981 531 4 241 776 12,5 11,9 0,6
Varsinais-Suomi 3 843 576 4 435 311 12,1 12,4 -0,3
Pohjois-Pohjanmaa 2 693 154 3 208 449 8,5 9,0 -0,5
Pohjanmaa 1 687 512 1 636 544 5,3 4,6 0,7
Satakunta 1 608 092 1 905 338 5,1 5,3 -0,2
Keski-Suomi 1 480 645 1 747 739 4,7 4,9 -0,2
Päijät-Häme 1 191 240 1 285 182 3,7 3,6 0,1
Itä-Uusimaa 1 171 986 1 367 804 3,7 3,8 -0,1
Etelä-Pohjanmaa 1 079 734 1 059 342 3,4 3,0 0,4
Kymenlaakso 1 041 761 1 112 577 3,3 3,1 0,2
Etelä-Karjala 1 006 051 1 192 721 3,2 3,3 -0,1
Pohjois-Savo 1 005 182 998 381 3,2 2,8 0,4
Kanta-Häme 899 916 879 168 2,8 2,5 0,3
Lappi 765 406 995 517 2,4 2,8 -0,4
Pohjois-Karjala 633 822 681 453 2,0 1,9 0,1
Etelä-Savo 502 143 558 794 1,6 1,6 0,0
Keski-Pohjanmaa 500 985 629 005 1,6 1,8 -0,2
Kainuu 184 114 257 775 0,6 0,7 -0,1
Ahvenanmaa 58 465 55 610 0,2 0,2 0,0

Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen (09) 1734 3259, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (15 sivua 341,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 04.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.11.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2008/atoi_2008_2010-03-04_tie_002_fi.html