Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 3.7.2009

Teollisuuden tuotannon arvo laski yli 12 prosenttia vuonna 2008

Teollisuuden tuotannon arvo laski 12,2 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan jalostusarvolla mitattuna vuonna 2008. Kaivostoiminnan ja louhinnan jalostusarvo kasvoi sen sijaan reippaasti, runsaat 32 prosenttia. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollon jalostusarvo lisääntyi myös lähes 22 prosenttia vuotta aiemmasta. Veden oton, puhdistuksen ja jakelun jalostusarvo supistui yli 3 prosenttia. Teollisuuden palkatun henkilöstön määrä väheni prosentin edellisvuodesta. Käyttöomaisuuden investoinnit supistuivat teollisuudessa merkittävästi, yli 22 prosenttia vuonna 2008.

Teollisuuden jalostusarvo laski lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten jalostusarvo väheni metsäteollisuudessa, metallien jalostuksessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Myös elintarviketeollisuuden sekä tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden jalostusarvot pienenivät. Kone- ja metallituoteteollisuudessa tuotannon arvo sen sijaan kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Jalostusarvon muutos kaivostoiminnassa, teollisuudessa, sähkö- ja kaasu- ja lämpöhuollossa sekä vesihuollossa vuonna 2008*, prosenttia

Jalostusarvon muutos kaivostoiminnassa, teollisuudessa, sähkö- ja kaasu- ja lämpöhuollossa sekä vesihuollossa vuonna 2008*, prosenttia
*ennakkotieto

Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa on siirrytty käyttämään TOL 2008 -luokitusta


Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen (09) 1734 3259, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 306,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 03.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2008/atoi_2008_2009-07-03_tie_001_fi.html