Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 23.6.2004

Teollisuuden tuotannon arvo laski hieman vuonna 2003* edellisvuodesta

Tehdasteollisuuden tuotannon arvo laski vuonna 2003, mutta hitaammin kuin vuonna 2002. Jalostusarvolla mitattuna tehdasteollisuuden tuotanto supistui 2,4 prosenttia. Sen sijaan kaivostoiminnan ja sähkö-, kaasu- ja vesihuollon sekä rakentamisen jalostusarvot kasvoivat selvästi. Koko teollisuuden palkattu henkilöstö väheni vuonna 2003 yli kolme prosenttia ja käyttöomaisuuden investoinnit lähes kymmenen prosenttia. Tiedot ilmenevät teollisuustilaston ennakkotiedoista.

Tehdasteollisuuden jalostusarvon kehitys vaihteli voimakkaasti eri päätoimialoilla. Voimakkainta kasvu oli metallien jalostuksessa ja elintarviketeollisuudessa, myös elektroniikkateollisuuden jalostusarvo kasvoi hieman. Muiden päätoimialojen tuotannon jalostusarvo supistui, eniten metsäteollisuudessa. Myös tekstiiliteollisuuden ja kemianteollisuuden jalostusarvot supistuivat selvästi.

Jalostusarvon muutos teollisuuden päätoimialoilla vuodesta 2002 vuoteen 2003*, prosenttia

kuva

*ennakkotieto

Lehdistötiedote

Lähde: Rakennetilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 23.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2003/atoi_2003_2004-06-23_tie_001.html