Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 10. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100, prosentuaalisia muutoksia

  2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3*
Toimiala Muutos                
Kaikki palkansaajat Vuosimuutos 0,8 1,6 1,8 1,9 1,5 2,2 2,3 2,2
Neljännesmuutos 0,4 0,9 0,3 0,2 . 0,8 1,0 0,2
Miehet Vuosimuutos 0,7 1,4 1,6 1,7 1,4 2,0 2,1 2,1
Neljännesmuutos 0,4 0,7 0,2 0,3 . 0,8 0,9 0,2
Naiset Vuosimuutos 0,9 1,8 2,0 2,0 1,7 2,5 2,5 2,3
Neljännesmuutos 0,3 1,1 0,4 0,2 . 0,7 1,2 0,2
Tuntipalkkaiset Vuosimuutos 0,8 1,4 1,9 2,0 1,5 2,1 2,1 2,1
Neljännesmuutos 0,6 0,5 0,3 0,5 . 0,7 0,5 0,4
Kuukausipalkkaiset Vuosimuutos 0,8 1,7 1,8 1,8 1,6 2,3 2,4 2,2
Neljännesmuutos 0,4 1,0 0,3 0,2 . 0,8 1,1 0,2
Valtio Vuosimuutos 0,5 1,5 1,9 1,7 1,4 1,8 2,7 2,4
Neljännesmuutos -0,1 1,2 0,4 0,0 . 0,1 2,0 0,2
Kunnat Vuosimuutos 0,5 1,3 1,7 1,6 1,3 2,8 3,0 2,6
Neljännesmuutos 0,1 0,9 0,5 0,1 . 1,2 1,1 0,1
Yksityinen sektori Vuosimuutos 1,0 1,8 2,0 2,1 1,7 2,2 2,2 2,1
Neljännesmuutos 0,5 0,9 0,3 0,3 . 0,7 0,9 0,2
Muut Vuosimuutos 0,6 1,3 1,3 1,2 1,1 1,7 1,9 2,1
Neljännesmuutos 0,2 0,8 0,1 0,1 . 0,7 1,0 0,3
A Maa- ja metsätalous Vuosimuutos 1,3 2,0 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 2,2
Neljännesmuutos 0,8 0,8 0,2 0,0 . 1,0 0,9 0,2
C Teollisuus Vuosimuutos 1,5 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0 2,1 2,1
Neljännesmuutos 1,0 0,4 0,1 0,4 . 1,1 0,5 0,2
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Vuosimuutos 1,0 2,6 2,7 2,8 2,3 2,5 2,4 2,2
Neljännesmuutos 0,3 1,9 0,4 0,2 . 0,0 1,7 0,3
E Vesi- ja jätehuolto Vuosimuutos 0,7 1,3 1,3 1,3 1,1 1,6 1,7 1,8
Neljännesmuutos 0,4 0,8 0,1 0,1 . 0,7 0,9 0,2
F Rakentaminen Vuosimuutos 0,3 1,2 2,3 2,4 1,6 2,5 2,3 1,9
Neljännesmuutos 0,1 0,7 1,0 0,5 . 0,2 0,5 0,6
G Kauppa Vuosimuutos 0,6 2,1 2,2 2,2 1,8 2,2 2,1 2,1
Neljännesmuutos 0,3 1,6 0,1 0,2 . 0,2 1,6 0,1
H Kuljetus ja varastointi Vuosimuutos 1,3 1,9 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0
Neljännesmuutos 0,3 1,0 -0,1 0,3 . 0,6 1,1 0,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Vuosimuutos 1,1 2,5 3,4 3,4 2,6 2,9 2,5 2,1
Neljännesmuutos 0,7 1,6 1,0 0,1 . 0,1 1,2 0,6
J Informaatio ja viestintä Vuosimuutos 2,5 2,3 1,9 1,9 2,1 1,9 2,0 2,1
Neljännesmuutos 1,4 0,3 0,1 0,2 . 1,4 0,4 0,1
K Rahoitus ja vakuutus Vuosimuutos 1,2 2,4 2,6 3,6 2,4 3,9 3,0 2,8
Neljännesmuutos 0,5 1,4 0,4 1,2 . 0,9 0,5 0,2
L Kiinteistöalan toiminta Vuosimuutos 1,2 2,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1
Neljännesmuutos -0,4 1,5 0,0 0,1 . 0,1 1,8 0,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Vuosimuutos 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,9 2,3 2,4
Neljännesmuutos 0,8 0,3 0,1 0,2 . 1,4 0,7 0,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Vuosimuutos -0,1 1,1 1,0 1,1 0,8 2,0 2,3 2,5
Neljännesmuutos -0,3 1,2 -0,1 0,1 . 0,6 1,5 0,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus Vuosimuutos 0,6 1,6 1,9 1,8 1,5 2,3 2,8 2,5
Neljännesmuutos 0,0 1,1 0,5 0,1 . 0,5 1,6 0,2
P Koulutus Vuosimuutos 0,1 1,0 1,4 1,4 1,0 2,2 2,4 2,2
Neljännesmuutos -0,1 0,9 0,4 0,1 . 0,8 1,1 0,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Vuosimuutos 0,3 1,3 1,7 1,6 1,2 2,5 2,7 2,4
Neljännesmuutos 0,0 1,1 0,5 0,1 . 0,9 1,2 0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys Vuosimuutos 1,0 2,0 2,3 2,3 1,9 2,4 2,4 2,2
Neljännesmuutos 0,8 1,0 0,3 0,2 . 0,9 1,1 0,1
S Muu palvelutoiminta Vuosimuutos -0,3 1,2 1,5 1,5 1,0 2,0 2,2 2,2
Neljännesmuutos 0,0 1,2 0,2 0,2 . 0,4 1,3 0,3
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2019, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 10. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100, prosentuaalisia muutoksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2019/03/ati_2019_03_2019-10-15_tau_010_fi.html