Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet

Publicerad: 29.5.2019

Löntagarnas löner steg med 2,5 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 2,5 procent i genomsnitt under första kvartalet år 2019 då man jämför med motsvarande period året innan. Inom den privata sektorn steg de nominella lönerna med 2,2 procent, inom staten med 2,6 procent och inom kommunsektorn med 3,6 procent. Reallönerna steg i genomsnitt med 1,3 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2019/1, årsförändringar i procent

Källa: Förtjänstnivåindex 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (434,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2019/01/ati_2019_01_2019-05-29_tie_001_sv.html