Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2014, 3:e kvartalet

Förtjänstnivåindex 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen