Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2016, 2:a kvartalet

Förtjänstnivåindex 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden

Dela