Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2017, 4:e kvartalet

Förtjänstnivåindex 2008, 1:a kvartalet

2008
1:a kvartalet
Offentliggöranden

Dela