Asuntoyhteisöjen taloustilasto on nyt Asunto-osakeyhtiöiden talous

Asuntoyhteisöjen taloustilaston tiedonkeruuta on uudistettu siten, että aravavuokrataloja koskevia tilinpäätöstietoja ei enää kerätä erillisellä tiedustelulla. Uusi 24.9.2010 julkaistava tilasto sisältää jatkossa tiedot vain vapaarahoitteisista asunto-osakeyhtiöistä ja samalla tilaston nimi on muutettu vastaamaan uudistettua tietosisältöä.


Päivitetty 1.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunto-osakeyhtiöiden talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2990. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/asyta/asyta_2010-09-01_uut_001.html