Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2020, 4:e kvartalet

Bostadshyror 2019, 1:a kvartalet

2019
1:a kvartalet
Offentliggöranden