Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Bostadshyror 2018, 2:a kvartalet

Bostadshyror 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden