Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, juli

Aktiebostadspriser 2019, juni

2019
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik