Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, december

Aktiebostadspriser 2018, november

2018
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik