Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2018, december

Aktiebostadspriser 2018, september

2018
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik