Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, september

Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom

Region Antalet köp 01-07/2018 1) Antalet köp 01-07/2017 2)
Hela landet 31 835 32 018
Huvudstadsregionen 9 315 9 227
Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) 22 285 22 791
Ramkommuner 1 853 2 027
Södra Finland 18 452 18 894
Västra Finland 7 231 7 319
Östra Finland 3 116 2 995
Norra Finland 2 801 2 810
Helsingfors 5 680 5 607
Esbo-Grankulla 2 062 2 056
Vanda 1 573 1 564
Tammerfors 2 080 2 150
Åbo 1 758 1 868
Uleåborg 1 476 1 441
1) Preliminära informationen
2) Preliminära informationen som har publicerats året innan

Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. juli 2018, Tabellbilaga 1. Antalet köp av gamla aktielägenheter under början av året som kommit till kännedom . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2018/07/ashi_2018_07_2018-08-28_tau_001_sv.html