Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2018, december

Aktiebostadspriser 2018, april

2018
april
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik