Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, mars

Publicerad: 27.1.2012

Bostadspriserna sjönk i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,3 procent i december 2011 jämfört med föregående månad. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,6 procent och i övriga Finland med 0,2 procent.

Jämfört med december 2010 steg priserna i hela landet med 0,4 procent. I huvudstadsregionen var priserna oförändrade och i övriga Finland steg de med 0,7 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder per månad, index 2010=100

I december 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 048 euro i hela landet, 3 187 euro i huvudstadsregionen och 1 601 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över bostadspriser utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Månadsuppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om följande års första kvartal. Basåret för månadsindexet är år 2010.

Uppgifter efter område fr.o.m. år 2010 finns i  StatFin-tjänsten på addressen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__Asu__ashi/?tablelist=true  endast på finska.

Bostadspriserna under fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet 2011 sjönk priserna på gamla bostäder i hela landet med 1,4 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 1,4 procent. Jämfört med motsvarande period år 2010 steg priserna med 1,0 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,6 procent och i övriga Finland med 0,6 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla bostäder, index 2005=100

Under oktober–december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 162 euro i hela landet, 3 347 euro i huvudstadsregionen och 1 628 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 2,5 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 6,6 procent och i övriga Finland låg de på en nästan oförändrad nivå.

Jämfört med fjärde kvartalet år 2010 steg priserna på nya bostäder i hela landet med 1,8 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 5,4 procent, medan de i övriga Finland steg med 5,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 3 167 euro i hela landet, 4 177 euro i huvudstadsregionen och 2 804 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2011 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 2,7 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,3 procent och i övriga Finland med 2,2 procent. År 2011 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 179 euro, i huvudstadsregionen 3 358 euro och i övriga Finland 1 648 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2011 publiceras 27.4.2012.

Priserna på nya höghus- och radhus steg med 4,8 procent år 2011. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,2 procent och i övriga Finland med 5,7 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 169 euro, i huvudstadsregionen 4 280 euro och i övriga Finland 2 770 euro.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och i månadsstatistiken finns en annan viktstruktur än i kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Tomi Martikainen (09) 1734 3632, asuminen.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 27.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2011/12/ashi_2011_12_2012-01-27_tie_001_sv.html