Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, mars

Aktiebostadspriser 2010, 2:a kvartalet

2010
2:a kvartalet
Offentliggöranden