Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, september

Publicerad: 30.4.2010

Bostadspriserna steg under januari-mars

Enligt preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 2,2 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 11,3 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 15,7 procent och i övriga Finland med 7,7 procent.

Realprisindex för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — I/2010, 1970=100

 Realprisindex för gamla höghusbostäder efter kvartal I/1970 — I/2010, 1970=100

Under första kvartalet 2010 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 071 euro i hela landet, 3 169 euro i huvudstadsregionen och 1 576 euro på övriga håll i landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder.

Jämfört med föregående kvartal steg priserna i Helsingfors med 2,9 procent, i Esbo-Grankulla med 2,3 procent och i Vanda med 3,3 procent. I Tammerfors steg priserna med 2,1, i Jyväskylä med 3,2 och i Uleåborg med 1,0 procent. I Åbo sjönk priserna med 0,4 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i Helsingfors med 16,4 procent, i Esbo-Grankulla med 15,4 procent och i Vanda med 12,9 procent. I Tammerfors steg priserna med 10,1, i Åbo med 9,0, i Jyväskylä med 9,1 och i Uleåborg med 6,6 procent. Då man jämför årsförändringar i bostadspriser bör det beaktas att priserna ännu sjönk under det första kvartalet år 2009.

Under första kvartalet år 2010 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder i hela landet med 4,2 procent jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 6,3 procent och i övriga Finland med 3,1 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var 2 955 euro i hela landet, 3 944 euro i huvudstadsregionen och 2 599 euro i övriga Finland. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna på nya bostäder i hela landet med 8,4 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 14,7 procent och i övriga Finland med 5,1 procent. Uppgifterna baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Årstatistik 2009

År 2009 gjordes 71 000 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. I hela landet ökade antalet av köp med något över en procent från året innan. I huvudstadsregionen ökade antalet köp med nästan 9 procent medan i övriga landet minskade den med över en procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla bostadsaktielägenheter 1 934 euro i hela landet, 2 895 euro i huvudstadsregionen och 1 501 euro i övriga Finland. Från år 2008 sjönk priserna på gamla bostadsaktier med 0,3 procent i hela landet. Inom huvudstadsregionen var priserna oförändrade, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent.

Förra året var köpesumman av bostadsaktielägenheter 9,1 miljarder euro, vilket var nästan 0,4 miljarder euro mer än år 2008. I Nyland gjordes ungefär 35 procent av alla bostadsköp och deras värde var nästan hälften av den totala köpesumman.


Källa: Bostadspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen (09) 1734 3558, Paula Paavilainen (09) 1734 3397

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/2010/01/ashi_2010_01_2010-04-30_tie_001_sv.html