Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, juli

Aktiebostadspriser 2009, 4:a kvartalet

2009
4:a kvartalet
Offentliggöranden