Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2020, maj

Aktiebostadspriser 2009, 1:a kvartalet

2009
1:a kvartalet
Offentliggöranden