Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Aktiebostadspriser 2019, april

Aktiebostadspriser 2008, 3:a kvartalet

2008
3:a kvartalet
Offentliggöranden